karbamidami

Encyklopedia PWN

diamid kwasu węglowego, → mocznik.
amidy, amidy kwasowe,
pochodne kwasów org., w których cząsteczkach grupa hydroksylowa –OH została zastąpiona (podstawiona) grupą aminową –NH2;
mocznik, karbamid, H2N–CO–NH2,
związek nieorganiczny, diamid kwasu węglowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia