kaprolaktam
 
Encyklopedia PWN
kaprolaktam, heksahydro-2-azepinon, laktam kwasu ε-aminokapronowego,
związek heterocykliczny o wzorze:
kryształy o temperaturze topnienia 68,8°C, temperaturze wrzenia 262°C; rozpuszczalny w wodzie i w wielu rozpuszczalnikach org.; otrzymywany z benzenu lub fenolu (przez cykloheksanon i jego oksym); łatwo polimeryzuje; stosowany do produkcji włókien i tworzyw poliamidowych, N-metylokaprolaktamu (rozpuszczalnik) oraz aminokwasu lizyny, stosowanej jako dodatek do pasz.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia