asocjacja
 
Encyklopedia PWN
asocjacja
[łac. associatio ‘połączenie’, ‘związek’],
chem. odwracalne łączenie się indywiduów chemicznych (cząsteczek, jonów, atomów) w większe układy (tzw. asocjaty) złożone z dwu lub większej liczby cząstek;
zachodzi w wyniku elektrostatycznego przyciągania się cząsteczek będących dipolami lub wskutek utworzenia wiązań wodorowych; najczęściej występuje w cieczach (jednorodnych lub mieszaninach); np. woda w stanie ciekłym (i stałym) tworzy zespoły (H2O)n, gdzie n = 2, 3, 4 i 6. Nienormalnie wysokie temperatury wrzenia niektórych substancji (np. woda, amoniak) oraz rozpuszczalność wielu związków organicznych w wodzie tłumaczyć można tworzeniem się asocjatów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia