asocjaty

Encyklopedia PWN

układy cząstek (cząsteczek, jonów, atomów) powstałe w wyniku asocjacji (chem).
asocjacja
[łac. associatio ‘połączenie’, ‘związek’],
chem. odwracalne łączenie się indywiduów chemicznych (cząsteczek, jonów, atomów) w większe układy (tzw. asocjaty) złożone z dwu lub większej liczby cząstek;
koloid
[gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’],
układ koloidalny, układ koloidowy,
układ dyspersyjny (rozproszony), tj. składający się z fazy rozpraszającej (zw. fazą ciągłą lub ośrodkiem dyspersyjnym) i fazy rozproszonej (zw. fazą zdyspergowaną);
koloid asocjacyjny, koloid micelarny,
koloid, w którym fazę rozproszoną stanowią asocjaty (zespoły cząsteczkowe, tzw. micele) o rozmiarach koloidowych, powstałe przez łączenie się cząsteczek chemicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia