elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

samouzgodnionego pola metoda, metoda SCF, ang. Self Consistent Field,
w mechanice kwantowej metoda przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera dla układu wielu jednakowych cząstek przy założeniu, że każda z tych cząstek porusza się w polu uśrednionego potencjału elektrostatycznego pochodzącego od pozostałych cząstek;
Seversky Alexander Prokofieff de, właśc. Aleksandr N. Siewierski, ur. 7 VI 1894, Tyflis (ob. Tbilisi), zm. 25 VIII 1974, Nowy Jork,
amerykański konstruktor, pilot doświadczalny, pochodzenia ros.; także przemysłowiec i strateg lotniczy;
fiz. siły niezależne od prędkości (np. siły w polu grawitacyjnym lub elektrostatycznym) dla których  = –grad Ep, gdzie Ep — energia potencjalna.
skalar
[łac.],
mat. wielkość, której wartość charakteryzuje tylko jedna liczba, np.: długość, pole, objętość, temperatura, masa, gęstość, potencjał pola elektrostatycznego lub grawitacyjnego, praca, czas;
Van de Graaff Robert Jemison, ur. 20 XII 1901, Tuscaloosa (stan Alabama), zm. 16 I 1964, Boston,
fizyk amerykański;
Volta
[wọlta]
Alessandro Giuseppe Antonio Wymowa, ur. 18 II 1745, Como, zm. 5 III 1827, tamże,
włoski fizyk i wynalazca.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia