elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

Faraday
[fạ̈rədeı]
Michael Wymowa, ur. 22 IX 1791, Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867, Hampton Court,
angielski fizyk i chemik.
wyroby lakierowe mające postać proszku;
Gilbert
[gı̣lbərt],
Gylberde, William Wymowa, ur. 24 V 1544, Colchester, zm. 30 XI 1603, Londyn,
angielski przyrodnik, lekarz.
gradient
[łac.],
mat. operator różniczkowy zdefiniowany następująco: g. funkcji skalarnej φ(x, y, z) jest wektor o składowych ∂φ/∂x, ∂φ/∂y, ∂φ/∂z, oznaczony symbolem grad lub ∇ (nabla): , gdzie , , są wektorami jednostkowymi prostokątnego układu współrzędnych kartezjańskich (analogicznie definiuje się g. skalarnej funkcji większej liczby zmiennych).
Hauksbee
[họ:ksbi:]
Francis, ur. 1666, zm. 1713,
ang. naukowiec, samouk;
Kirchhoff
[kı̣rśhof]
Gustav Robert Wymowa, ur. 12 III 1824, Królewiec, zm. 17 X 1887, Berlin,
fizyk niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia