elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

jedno ze zjawisk elektrokinetycznych polegające na poruszaniu się naładowanych cząstek (makrocząsteczek lub cząstek koloidowych w nieruchomym ośrodku rozpraszającym albo jonów w roztworze wewnątrz kapilary) pod wpływem pola elektrycznego;
elektrofotografia
[gr.],
kserografia,
metoda wytwarzania kopii przy użyciu kserokopiarek.
elektrografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, gráphō ‘piszę’],
jonografia,
poligr. jedna z metod wytwarzania kopii;
elektron
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’],
cząstka elementarna o masie me = 0,510 998 902(21) MeV/c2 (9,109 381 88(72) · 10–31 kg) i ładunku elektrycznym e = −1,602 176 462(63) · 10–19 C, występująca w 2 stanach ładunkowych: jako ujemny — negaton, i dodatni — pozyton;
elektryczność
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’],
zjawiska związane z istnieniem, ruchem i oddziaływaniem ładunków elektrycznych oraz z polem elektrycznym;
fiz. wytwarzanie w ciele elektrycznie obojętnym nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia