samouzgodnionego pola metoda
 
Encyklopedia PWN
samouzgodnionego pola metoda, metoda SCF, ang. Self Consistent Field,
w mechanice kwantowej metoda przybliżonego rozwiązywania równania Schrödingera dla układu wielu jednakowych cząstek przy założeniu, że każda z tych cząstek porusza się w polu uśrednionego potencjału elektrostatycznego pochodzącego od pozostałych cząstek;
w metodzie pola samouzgodnionego przyjmuje się pewną przybliżoną postać funkcji opisujących pojedyncze cząstki i za pomocą tych funkcji konstruuje się uśredniony potencjał działający na pojedynczą cząstkę; dla tak określonego potencjału znajduje się nowe, poprawione funkcje opisujące poszczególne cząstki, a z nich tworzy się poprawiony potencjał; całą procedurę powtarza się tak długo, aż różnica między potencjałami uzyskanymi w kolejnych iteracjach jest zaniedbywalna — pole potencjału jest wtedy samouzgodnione; postać metody pola samouzgodnionego zależy od wyboru funkcji falowej (jedno- lub wielowyznacznikowej) użytej do opisu układu cząstek i od sposobu konstrukcji uśrednionego potencjału; metoda pola samouzgodnionego jest stosowana w teorii atomu, cząsteczki i jądra atomowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia