elektrostatyczne

Encyklopedia PWN

maszyna roln. do czyszczenia i sortowania nasion (ziarna);
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
elektrometr
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd przeznaczony najczęściej do pomiaru małych napięć, prądów lub ładunków elektr. przy bardzo dużej rezystancji wejściowej;
elektrostatyka
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, statikós ‘utrzymujący równowagę’],
fiz. dział elektrodynamiki zajmujący się badaniem zjawisk fizycznych zachodzących pod wpływem pola elektrostatycznego, czyli niezmiennego w czasie pola elektrycznego wytworzonego przez nieruchome ładunki elektryczne.
fale elektroakustyczne, fale plazmowe, fale elektrostatyczne,
wywołane oscylacjami plazmowymi rozchodzące się zaburzenia neutralności plazmy;
generator Van de Graaffa, generator elektrostatyczny,
maszyna elektrostatyczna do wytwarzania wysokich stałych napięć elektrycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia