czyszczalnia nasion
 
Encyklopedia PWN
czyszczalnia nasion,
maszyna roln. do czyszczenia i sortowania nasion (ziarna);
czyszczenie polega na oddzielaniu zanieczyszczeń (np. nasion innych gat. uprawnych i chwastów, części źdźbeł, plew, a także piasku, kamieni) od nasion gat. podstawowego, którego pozyskanie jest celem uprawy; sortowanie służy oddzieleniu materiału pełnowartościowego (tzw. celnego) od nasion uszkodzonych, niedojrzałych i in. (tzw. poślednich, pośladu); w procesach czyszczenia i sortowania wykorzystuje się różnice właściwości fizykochemicznych poszczególnych składników mieszaniny, m.in.: wielkość, kształt, gęstość, współczynnik tarcia, właściwości aerodynamiczne. Czyszczalnie nasion dzielą się na: czyszczalnie nasion proste — samodzielne urządzenia wykorzystujące zwykle jedną cechę rozdzielczą, służące do mniej dokładnego czyszczenia i sortowania nasion; zalicza się do nich młynki, wialnie, płótniarki, żmijki, tryjery; czyszczalnie nasion złożone — urządzenia mech. napędzane silnikami elektr., składające się z: a) kosza zasypowego, b) wentylatora wytwarzającego strumień powietrza, który służy do oddzielania lekkich zanieczyszczeń, np. plew, pyłów, c) zestawu sit, na których są oddzielane zanieszyszczenia ciężkie, np. piasek, kamyki, nasiona obce, a nasiona podstawowe są sortowane na nasiona celne i poślad, d) tryjera, w którym następuje podział na 2 frakcje wg długości. Budowane są też specjalne czyszczalnie nasion, np. czyszczalnia nasion fotoelektryczne, czyszczalnia nasion magnetyczne i czyszczalnia nasion elektrostatyczne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia