proste

Encyklopedia PWN

proste skośne, proste wichrowate,
mat. każde 2 proste nie leżące w jednej płaszczyźnie.
urządzenia (proste mechanizmy) służące do pokonania większych sił za pomocą mniejszych, co dzieje się na zasadzie równości pracy: praca siły większej na mniejszej drodze (przesunięciu) zostaje zastąpiona pracą siły mniejszej na większej drodze;
biochem. polihydroksylowe aldehydy (aldozy) i ketony (ketozy), o wzorze sumarycznym CnH2nOn, które podczas hydrolizy nie tworzą prostszych cząsteczek sacharydowych, → monosacharydy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia