maszyny proste
 
Encyklopedia PWN
maszyny proste,
urządzenia (proste mechanizmy) służące do pokonania większych sił za pomocą mniejszych, co dzieje się na zasadzie równości pracy: praca siły większej na mniejszej drodze (przesunięciu) zostaje zastąpiona pracą siły mniejszej na większej drodze;
istnieją 2 podstawowe klasy: m.p. przesuwne (najprostszą maszyną tej klasy jest równia pochyła, do tej klasy m.p. należy klin, i m.p. obrotowe (najprostsza maszyna tej klasy to dźwignia, do tej klasy m.p. należą: krążek linowy, kołowrót, wielokrążek); m.p. stosuje się w rozwiązaniach konstrukcyjnych mechanizmów; były używane już w starożytności, np. dźwignie w nożycach ręcznych, wielokrążki w dźwignicach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia