przesuwne

Encyklopedia PWN

furgon
[fr.],
zamknięte nadwozie (typu wagonowego) samochodu dostawczego średniej i dużej ładowności, przeznaczone do przewozu ładunków wymagających zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi, kurzem i dostępem osób niepowołanych;
urządzenia (proste mechanizmy) służące do pokonania większych sił za pomocą mniejszych, co dzieje się na zasadzie równości pracy: praca siły większej na mniejszej drodze (przesunięciu) zostaje zastąpiona pracą siły mniejszej na większej drodze;
obsypnik, obredlacz,
narzędzie roln. konne lub ciągnikowe używane do upraw międzyrzędowych roślin rosnących w redlinach (np. buraków, ziemniaków);
urządzenie uszczelniające przelot między ścianką zamkniętego naczynia zawierającego płyn (np. cylindra pompy) i ruchomym, zwykle przesuwnym elementem (np. tłoczyskiem).
fowler
[fạur; ang.],
klapa Fowlera,
lotn. przesuwna szczelinowa klapa przy tylnej krawędzi spływu skrzydeł samolotów;
komparator
[łac. comparo ‘porównuję’],
metrol. przyrząd pomiarowy do bardzo dokładnego mierzenia wielkości fiz. (zwykle długości lub natężenia prądu przemiennego) przez porównanie z wzorcem miary.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia