proste

Encyklopedia PWN

mat. jeżeli R jest relacją równoważności, określoną w zbiorze A, to A rozpada się na rozłączne podzbiory, zw. klasami abstrakcji, takie że 2 elementy x i y zbioru A należą do tej samej klasy abstrakcji wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy x i y zachodzi relacja R;
Locke
[lok]
John Wymowa, ur. 29 VIII 1632, Wrington k. Bristolu, zm. 28 X 1704, Oates (hrab. Essex),
filozof angielski, główny przedstawiciel nowożytnego empiryzmu genetycznego.
mat. wzajemnie jednoznaczne przekształcenie przestrzeni euklidesowej (dowolnego wymiaru) na siebie przeprowadzające proste na proste;
zespół ścian symetrycznie równoznacznych, tzn. związanych ze sobą elementami symetrii (symetria kryształu);
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia