krystalograficzne postacie
 
Encyklopedia PWN
krystalograficzne postacie,
zespół ścian symetrycznie równoznacznych, tzn. związanych ze sobą elementami symetrii (symetria kryształu);
taki zespół ścian można otrzymać poddając jedną ścianę wszystkim przekształceniom symetrycznym danej klasy symetrii (klasy krystalograficzne). Na krysztale idealnym wszystkie ściany krystalograficznych postaci prostych mają jednakowy kształt i wielkość. Kryształ, na którym znajdują się ściany kilku postaci prostych, ma postać złożoną. Niektóre krystalograficzne postacie proste występują w odmianach enancjomorficznych (enancjomorfizm). Postaci prostych jest 47. Symbolem krystalograficznych postaci prostych są wskaźniki Millera jednej ze ścian tej postaci, ujęte w nawias klamrowy: {hkl}.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Krystalograficzne postacie rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia