Millera wskaźniki
 
Encyklopedia PWN
Millera wskaźniki,
trzy liczby całkowite, względem siebie pierwsze: h, k, l, określające nachylenie płaszczyzn sieciowych (i ścian) kryształów względem osi krystalograficznych X, Y, Z
W.M. zapisane obok siebie i ujęte w okrągłe nawiasy: (hkl), stanowią symbol płaszczyzny sieciowej lub ściany kryształu, np. (311), (010); podają, ile razy odcinki odcięte na osiach krystalograf. X, Y, Z przez daną płaszczyznę sieciową są mniejsze od krawędzi a, b, c komórki elementarnej; wskaźnik zero oznacza równoległość płaszczyzny do danej osi krystalograficznej. W.M. wprowadził do krystalografii 1839 ang. mineralog W.M. Miller.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia