sieć przestrzenna
 
Encyklopedia PWN
sieć przestrzenna,
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
sieć przestrzenna stanowi nieskończony zbiór jednakowych równoległościanów, zw. komórkami elementarnymi, ułożonych względem siebie równolegle i ściśle wypełniających przestrzeń; krawędzie komórek elementarnych przecinają się w tzw. węzłach sieciowych. Rozmiary i kształt komórki elementarnej danej sieci przestrzennej są określone przez stałe sieciowe, tj. długości krawędzi komórki: a, b, c i kąty: α, β, γ między tymi krawędziami. Prosta poprowadzona przez 2 dowolne węzły nazywa się prostą sieciową; na takiej prostej znajduje się nieskończona liczba węzłów w jednakowej od siebie odległości zw. periodem identyczności. Płaszczyzna przeprowadzona przez 3 węzły nie leżące na jednej prostej jest nazywana płaszczyzną sieciową. Trzy proste sieciowe pokrywające się z krawędziami komórki elementarnej są nazywane osiami krystalograficznymi i oznaczone symbolami X, Y, Z. Symbolami płaszczyzn sieciowych są 3 liczby: h, k, l, ujęte w nawias okrągły; liczby te określają nachylenie płaszczyzn względem osi krystalograf. (Millera wskaźniki); wszystkie płaszczyzny sieciowe równoległe do siebie są w jednakowy sposób obsadzone węzłami, znajdują się w jednakowych od siebie odległościach (tzw. odległościach międzypłaszczyznowych) d(hkl) i mają jednakowe wskaźniki Millera. Podstawowym elementem symetrii sieci przestrzennej jest oś translacji, a pozostałymi elementami symetrii są: środek symetrii, płaszczyzny symetrii, osie symetrii zwykłe, inwersyjne, śrubowe i płaszczyzny poślizgu. Zależnie od symetrii i stałych sieciowych komórki elementarnej (krystalograficzne układy) rozróżnia się sieci trójskośne, jednoskośne, rombowe, tetragonalne, heksagonalne i regularne, a zależnie od symetrii i rozmieszczenia węzłów w komórkach elementarnych (nie tylko w narożach, ale także w środku komórki, w środku ścian itp.) rozróżnia się 14 rodzajów sieci Bravais’go. Sieć przestrzenna jest szkieletem, który po wypełnieniu atomami, jonami lub cząsteczkami staje się siecią krystaliczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia