krystalograficzne układy
 
Encyklopedia PWN
krystalograficzne układy:
1) układy odniesienia utworzone z osi krystalograficznych X, Y, Z, określone przez stałe sieciowe: a, b, c oraz α, β, γ (sieć przestrzenna);
2) zespoły klas krystalograficznych, których elementy symetrii (kryształu symetria) powodują jednakowe ograniczenia stałych sieciowych; wszystkie klasy danego zespołu można opisać używając takiego samego układu osi odniesienia. Poszczególne układy charakteryzuje się przez podanie elementów symetrii koniecznych i wystarczających do narzucenia ograniczeń stałym sieciowym. Istnieje 6 układów krystalograficznych. Krystalograficzne postacie proste z jedną trójkrotną osią symetrii są niekiedy grupowane w tzw. układ trygonalny, będący w istocie częścią układu heksagonalnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia