tetragonalny układ
 
Encyklopedia PWN
tetragonalny układ,
układ krystalograf., w którym a = bc oraz αβγ ≠ 90°;
charakterystyczne elementy symetrii: oś czterokrotna lub odpowiadająca jej oś inwersyjna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia