rombowy układ
 
Encyklopedia PWN
rombowy układ,
układ krystalograf., w którym abc oraz α = β = γ = 90°;
charakterystyczne elementy symetrii: 2 wzajemnie prostopadłe dwukrotne osie symetrii lub oś dwukrotna i prostopadła do niej dwukrotna oś inwersyjna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia