Bravais’go sieci
 
Encyklopedia PWN
Bravais’go sieci, sieci brawesowskie,
krystal. czternaście rodzajów sieci przestrzennych różniących się symetrią i rozmieszczeniem węzłów.
W teorii grup odpowiada im 14 krystalograficznych grup translacyjnych (termin często stosowany jako synonim sieci Bravais’go); w sieciach Bravais’go prymitywnych węzły znajdują się tylko w narożach komórki elementarnej, a w sieciach Bravais’go centrowanych — także na środkach ścian lub określonych miejscach wewnątrz komórek; przesunięcie sieci Bravais’go wzdłuż dowolnej prostej sieciowej na odległość równą periodowi identyczności tej prostej (lub jego wielokrotności) zawsze prowadzi do nałożenia na siebie wszystkich węzłów w starym i nowym położeniu sieci; sieć Bravais’go oznacza się międzynar. symbolami składającymi się z małej i wielkiej litery; mała litera oznacza układ krystalograficzny: a — trójskośny, m — jednoskośny, o — rombowy, t — tetragonalny, h — heksagonalny, c — regularny; duża natomiast — typ centrowania komórki brawesowskiej: P — prymitywna, C — o centrowanej podstawie, I — przestrzennie centrowana (dodatkowy węzeł w środku komórki), F — płasko centrowana (dodatkowe węzły na wszystkich ścianach komórki), R — romboedryczna (2 dodatkowe węzły wewnątrz komórki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia