klasami abstrakcji

Encyklopedia PWN

mat. jeżeli R jest relacją równoważności, określoną w zbiorze A, to A rozpada się na rozłączne podzbiory, zw. klasami abstrakcji, takie że 2 elementy x i y zbioru A należą do tej samej klasy abstrakcji wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy x i y zachodzi relacja R;
mat. przeniesienie struktury ze zbioru A na zbiór klas abstrakcji (abstrakcji zasada) pewnej relacji równoważności r w A (zbiór ilorazowy A/r).
mat. zbiór warstw lewostronnychgrupyG względem dzielnika normalnego N (podzbiory postaci gN = {gx: xN}) wraz z działaniem określonym wzorem (xN)(yN) = (xy)N, wprowadzającym w nim strukturę grupy (tzw. g.i. grupy G względem N);
Documenta
[dokumẹnta] Wymowa,
cykliczna impreza artyst. o charakterze międzynar., odbywająca się w Kassel od 1955;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia