proste

Encyklopedia PWN

mat. grupa, której jedynymi dzielnikami normalnymi (grupa, mat.) są: cała grupa i podgrupa składająca się jedynie z elementu neutralnego.
med. choroba spowodowana niedoborem hormonu antydiuretycznego (m.p. ośrodkowa lub podwzgórzowo-przysadkowa) lub niewrażliwością cewek nerkowych na ten hormon (m.p. nerkowa);
ekon. odtworzenie zużytej wielkości czynników produkcji;
graniastosłup, którego krawędzie boczne są prostopadłe do płaszczyzn podstaw.
atom obdarzony ładunkiem elektr., np. Cl, Ag+, Ba2+.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia