proste

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie pierwotne (niedefiniowane) geometrii, intuicyjnie odpowiadające najkrótszej i najmniej zakrzywionej drodze.
mat. liczba a występująca w równaniu prostej y = ax + b, wyrażająca tangens kąta nachylenia tej prostej do osi odciętych OX.
kąt między prostą i jej prostokątnym rzutem na płaszczyznę.
mat. zbiór prostych na płaszczyźnie przechodzących przez dany punkt, zwany wierzchołkiem pęku.
w sieci przestrzennej kryształu prosta przeprowadzona przez 2 dowolne węzły sieciowe;
mat. funkcja wymierna postaci , gdzie wielomian f(x) jest stopnia niższego niż wielomian g(x), przy czym wielomian g(x) jest nierozkładalny na czynniki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia