laplasjan
 
Encyklopedia PWN
laplasjan, operator Laplace’a,
mat. operator różniczkowy drugiego rzędu, oznaczany symbolem △, równy sumie drugich pochodnych cząstkowych: △ = ;
operator ten przyporządkowuje dwukrotnie różniczkowalnej funkcji u(x1,... , xn) funkcję Δu = 
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia