• Aaron, ok. 1. poł. XIII w. p.n.e.,
  wg biblijnej Księgi Wyjścia starszy brat Mojżesza, z pokolenia Lewiego, pierwszy arcykapłan izraelski.
 • Abba
  [gr. < aram., ‘ojciec’]
  w żydowskiej literaturze pozabiblijnej słowo o znaczeniu świeckim;
 • postać biblijna,
 • Acheloos, Achelṓos,
  mit. gr. bóstwo rzeczne, uosobienie największej rzeki Grecji.
 • Adonis, Ádōnis,
  mit. gr. mityczna postać o wschodnim pochodzeniu;
 • adoracja
  [łac.],
  cześć, uwielbienie, zachwyt.
 • adoracja
  [łac. adoratio ‘ubóstwianie’, ‘uwielbienie’],
  religiozn. oddawanie czci Bogu lub przedmiotom kultu rel., zwykle w określonej formie.
 • Agnieszka
  [gr. hagneía ‘czystość’, ‘nieskalaność’, łac. agnus ‘baranek’],
  święta, ur. 291, zm. 304, Rzym,
  dziewica i męczennica rzym. z czasów prześladowań chrześcijan za ces. Dioklecjana;
 • agrafa
  [gr. ágraphos ‘niezapisany’],
  agrafon,
  powiedzenia przypisywane Jezusowi, lecz niepoświadczone w 4 Ewangeliach kanonicznych;
 • Ahaswer, Ahaswerus, Achaszwerosz, Żyd Wieczny Tułacz,
  postać z legendy powstałej prawdopodobnie w XIII w. w jednym z katolickich klasztorów angielskich, rozpowszechnionej później w całej Europie;
 • Ahaswer, Ahaswerus, Achaszwerosz,
  wg Biblii król perski, jeden z bohaterów Księgi Estery, utożsamiany z Kserksesem (panował 486–465 p.n.e.).
 • Ajas, Ajaks, zw. Małym, gr. Aías,
  mit. gr. syn Ojleusa, uczestnik wyprawy trojańskiej na czele 40 okrętów;
 • Ajas, Ajaks, zw. Wielkim, gr. Aías,
  mit. gr. syn Telamona, król Salaminy;
 • akatyst
  [gr. akáthistos ‘nie siedzący’],
  hymn ku czci Bogurodzicy, śpiewany przez pierwsze 4 soboty Wielkiego Postu;
 • akatyst
  [gr. akáthistos ‘nie siedzący’],
  w liturgii bizantyńskiej nabożeństwo złożone z modlitw i pieśni ku czci Chrystusa, Najświętszej Marii Panny i świętych, odmawianych i śpiewanych na stojąco.
 • akomodacja
  [łac. accomodatio ‘przystosowanie’],
  teol. metoda działalności misyjnej Kościoła katolickego;
 • Aksum, Āksum,
  m. w północnej Etiopii w regionie Tigraj, na Wyż. Abisyńskiej, na wys. ok. 2300 m. —
 • Alandzkie, Wyspy, fiń. Ahvenanmaa Wymowa, szwedz. Åland,
  region autonomiczny Finlandii, na Morzu Bałtyckim;
 • sekta muzułmańska, → nusajryci.
 • mit. gr. jedno z imion → Parysa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia