Abba
 
Encyklopedia PWN
Abba
[gr. < aram., ‘ojciec’]
w żydowskiej literaturze pozabiblijnej słowo o znaczeniu świeckim;
w późniejszym języku aramejskim słowem tym zwracano się do ojca; w Nowym Testamencie słowo, którym Jezus zwracał się do Boga, dając w ten sposób wyraz poczuciu więzi z nim jako swoim ojcem; w późniejszym judaizmie i monastycyzmie chrześcijańskim sposób zwracania się do autorytetów duchowych; w chrześcijańskich Kościołach wschodnich tytuł biskupów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia