zakaźne choroby
 
Encyklopedia PWN
zakaźne choroby, choroby infekcyjne,
choroby ludzi, zwierząt i roślin wywoływane przez bakterie, wirusy, grzyby i biologicznie czynne substancje przez nie wytwarzane;
cechą charakterystyczną chorób zakaźnych jest możliwość przenoszenia się zarazków z jednego osobnika na innego i wywoływanie u zakażonego na ogół ściśle określonych, tych samych lub zbliżonych zjawisk chorobowych. Wystąpienie choroby zakaźnej i jej przebieg zależą od wielu czynników, m.in. od zjadliwości zarazka i odporności gospodarza; niektóre choroby zakaźne cechuje bardzo wysoka zaraźliwość, mogą przebiegać jako epidemie lub pandemie (cholera, grypa), inne są zaraźliwe w niewielkim stopniu (mononukleoza zakaźna, włośnica). W zwalczaniu chorób zakaźnych, poza higieną osobistą, higieną żywności i żywienia, najważniejszą rolę odgrywają szczepienia zapobiegawcze (np. przeciw błonicy, odrze, durowi); po przebyciu niektórych chorób, gł. wirusowych, pozostaje trwała na nie odporność (np. odra, różyczka, ospa wietrzna). Walka z chorobami zakaźnymi jest prowadzona, często z pomyślnym skutkiem, na całym świecie, koordynowana przez Świat. Organizację Zdrowia (WHO). Niektóre choroby zakaźne udało się zwalczyć zupełnie, np. ospę prawdziwą, pojawiają się jednak nowe, np. AIDS.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia