zakaźne choroby
 
Encyklopedia PWN
zakaźne choroby, choroby infekcyjne,
choroby ludzi, zwierząt i roślin wywoływane przez bakterie, wirusy, grzyby i biologicznie czynne substancje przez nie wytwarzane;
cechą charakterystyczną chorób zakaźnych jest możliwość przenoszenia się zarazków z jednego osobnika na innego i wywoływanie u zakażonego na ogół ściśle określonych, tych samych lub zbliżonych zjawisk chorobowych. Wystąpienie choroby zakaźnej i jej przebieg zależą od wielu czynników, m.in. od zjadliwości zarazka i odporności gospodarza; niektóre choroby zakaźne cechuje bardzo wysoka zaraźliwość, mogą przebiegać jako epidemie lub pandemie (cholera, grypa), inne są zaraźliwe w niewielkim stopniu (mononukleoza zakaźna, włośnica). W zwalczaniu chorób zakaźnych, poza higieną osobistą, higieną żywności i żywienia, najważniejszą rolę odgrywają szczepienia zapobiegawcze (np. przeciw błonicy, odrze, durowi); po przebyciu niektórych chorób, gł. wirusowych, pozostaje trwała na nie odporność (np. odra, różyczka, ospa wietrzna). Walka z chorobami zakaźnymi jest prowadzona, często z pomyślnym skutkiem, na całym świecie, koordynowana przez Świat. Organizację Zdrowia (WHO). Niektóre choroby zakaźne udało się zwalczyć zupełnie, np. ospę prawdziwą, pojawiają się jednak nowe, np. AIDS.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia