Państwowa Inspekcja Sanitarna
 
Encyklopedia PWN
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS),
organizacja służby zdrowia w Polsce;
organy administracji państw., samorządowej, utworzone 1954 w celu nadzoru w zakresie kształtowania warunków zdrowotnych środowiska (m.in. nadzór sanitarny w zakresie ochrony powietrza, gleby, wody przed zanieczyszczeniem, stanu sanitarnego miast, osiedli, portów, jakości produktów spoż. i przem., warunków żywienia zbiorowego), zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, zawodowych i in. oraz organizacji oświaty zdrowotnej; realizuje swoje zadania przez stacje sanitarno-epidemiologiczne odpowiednich szczebli (wojewódzkie, powiatowe i terenowe); organem nadrzędnym jest minister zdrowia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia