oświata zdrowotna
 
Encyklopedia PWN
oświata zdrowotna,
zbiór działań dydaktycznych na rzecz podnoszenia poziomu kultury zdrowotnej społeczeństwa przez oddziaływanie na jednostki, określone grupy ludności i środowisko społ. w celu zachowania bądź poprawy stanu zdrowia;
uświadamianie społeczeństwa o sposobach zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, popularyzowanie zasad pielęgnowania chorych, postępowanie w nagłych wypadkach (pierwsza pomoc) i in.; nadrzędnym celem oświaty zdrowotnej jest wykształcenie naturalnych zachowań człowieka; oświata zdrowotna jest elementem systemu ochrony zdrowia i społ. podstawą medycyny zapobiegawczej; szerzeniem oświaty zdrowotnej w Polsce zajmuje się gł. służba zdrowia, Państw. Inspekcja Sanitarna, PCK; jest rozwijana w szkołach, zakładach pracy, wojsku; koordynację międzynar. zapewnia Świat. Organizacja Zdrowia (WHO).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia