zawodowe choroby
 
Encyklopedia PWN
zawodowe choroby,
choroby spowodowane czynnikami ryzyka zdrowotnego związanego z pracą, tzn. jej organizacją, metodami czy też warunkami jej materialnego lub psychospoł. środowiska;
czynnikami ryzyka zdrowotnego są np.: praca zmianowa, niewłaściwa pozycja przy pracy, niedostateczne oświetlenie, obecność pyłów, aerozoli lub par substancji szkodliwych w powietrzu strefy roboczej, stres związany z monotonią pracy lub nadmiernym obciążeniem odbioru informacji; rozróżnia się choroby zawodowe praktyczne nie występujące bez związku z pracą zawodową (pylice płuc, choroba wibracyjna) i choroby parazaw., które mogą wystąpić bez związku z pracą, ale istnieją dowody, że gdy występują określone czynniki ryzyka zdrowotnego, zdarzają się częściej niż wtedy, gdy tych czynników ryzyka nie ma (np. choroba wrzodowa przy pracy zmianowej kierowcy); ustawodawstwo pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, automatyzacja produkcji, właściwa organizacja pracy i podnoszenie kultury pracy, organizacja wypoczynku i wzrost poziomu oświaty sanitarnej wpływają na ograniczenie zachorowań na choroby zawodowe; w Polsce zwalczaniem chorób zawodowych, a przede wszystkim profilaktyką, zajmuje się medycyna pracy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia