ryzyko zdrowotne
 
Encyklopedia PWN
ryzyko zdrowotne,
w polityce społecznej miara prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych dla zdrowia pracownika skutków, spowodowanych czynnikami tego ryzyka związanymi z wykonywaną pracą;
czynniki ryzyka zdrowotnego mogą wynikać z: organizacji pracy, metod pracy, warunków materialnego środowiska pracy, psychospoł. środowiska pracy; ryzyko zdrowotne jest często niepoprawnie określane jako ryzyko zawodowe; eliminacja lub ograniczenie ryzyka zdrowotnego jest zadaniem służb pracowniczych, bhp oraz medycyny pracy; ryzyko zdrowotne jest przedmiotem badań ergonomii i medycyny oraz socjologii pracy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia