warunki pracy
 
Encyklopedia PWN
warunki pracy,
wszystkie elementy układu człowiek–praca, które mogą oddziaływać na fizyczne, psychiczne lub społeczne samopoczucie pracownika, czyli bezpośrednio określać jego sytuację w środowisku pracy;
człowiek podlega w nim rozmaitym obciążeniom: fizycznym, polegającym na angażowaniu określonych mięśni i układu kostnego w wykonywanie prac fizycznych, oraz psychicznym, polegającym na konieczności koncentracji uwagi, twórczym wysiłku intelektualnym, angażującym system nerwowy; obciążenia te są elementami ryzyka zdrowotnego, ponieważ każdy człowiek jest w stanie bez uszczerbku dla zdrowia znieść tylko pewien poziom obciążenia przez pewien czas.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia