normy obciążenia pracą
 
Encyklopedia PWN
normy obciążenia pracą,
polityka społ. normy informujące o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu czy to wysiłkiem fizycznym, czy psychicznym, czy też czynnikami materialnego środowiska pracy oraz normy ergonomiczne, określające optymalny poziom obciążenia pracą;
kwestie te w skali międzynarodowej regulują konwencje MOP: nr 148 z 1977 dotycząca ochrony pracowników przed zawodowymi zagrożeniami oraz nr 155 z 1981 dotycząca zdrowia, bezpieczeństwa pracowników i środowiska ich pracy; zawierają one m.in.: postanowienia zobowiązujące określenie przez właściwe władze państwowe, warunków, jakie powinny być spełnione przy projektowaniu, budowie i organizowaniu stanowisk pracy; normy bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i narzędzi oraz inne normy, ustalające graniczne wartości natężeń lub stężeń czynników i substancji szkodliwych dla zdrowia; przepisy konwencji nakładają na władze państwowe obowiązek monitorowania oraz kontroli poziomu różnych rodzajów ryzyka, co implikuje konieczność tworzenia wewnętrznych norm i nadzór nad ich przestrzeganiem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia