normy higieniczne
 
Encyklopedia PWN
normy higieniczne,
polityka społ. wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub natężeń (NDN) substancji lub czynników szkodliwych oddziałujących na człowieka w jego środowisku pracy;
zakłada się, że przestrzeganie norm higienicznych zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i gwarantuje, że ryzyko zdrowotne nie przekroczy dopuszczalnego poziomu; komfort pracy zapewniają znacznie ostrzejsze normy ergonomiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia