Państwowa Inspekcja Pracy
 
Encyklopedia PWN
Państwowa Inspekcja Pracy,
państwowy organ, powołany w Polsce 1981 do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
podlega sejmowi, nadzór nad nią sprawuje Rada Ochrony Pracy; PIP tworzą: Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty i inspektorzy działający w terenie; w razie stwierdzenia naruszeń przepisów organy PIP mogą m.in. nakazać usunięcie uchybień, wstrzymać wykonywanie określonej pracy lub sprzeciwić się uruchomieniu zakładu, występować o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych naruszenia oraz orzekać w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia