Rada Ochrony Pracy
 
Encyklopedia PWN
powoływany od 1990 spośród posłów, senatorów, kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz związki zawodowe, przez organizacje pracodawców, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy; w skład Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki; do zadań Rady należy wyrażanie stanowiska w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności: jej programów działalności i zadań, problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym oraz wykonywania przez nią nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy przez zakłady pracy (przede wszystkim przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych); Rada wyraża także opinię o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia