bakteryjne choroby
 
Encyklopedia PWN
bakteryjne choroby,
bardzo liczna grupa chorób ludzi, zwierząt i roślin (bakteriozy roślin) spowodowanych przez drobnoustroje należące do bakterii;
wiele z nich to choroby zakaźne. Istnieje wiele podziałów ch.b., m.in. na podstawie sposbu barwienia się i budowy morfologicznej wywołujących je bakterii. Rozróżnia się ch. b. wywołane przez bakterie Gram-dodatnie: m.in. błonica, różyca, wąglik, tężec, zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm), zgorzel gazowa oraz zakażenia paciorkowcowe, gronkowcowe i pneumokokowe; choroby wywołane przez bakterie Gram-ujemne: m.in. bruceloza, dur brzuszny i in. salmonelozy, czerwonka bakteryjna, krztusiec, rzeżączka, dżuma i cholera; krętkowice (m.in. kiła); riketsjozy (m.in. dur plamisty); mikobakteriozy (m.in. gruźlica i trąd); także bakteryjna angina i zatrucia pokarmowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia