synteza organiczna
 
Encyklopedia PWN
synteza organiczna,
dział chemii organicznej zajmujący się metodami wytwarzania związków organicznych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych;
w przemyśle rozróżnia się: ciężką i lekką syntezę organiczną; ciężka synteza organiczna to produkcja wielkotonażowa, oparta głównie na surowcach pochodzenia naftowego, prowadzona w procesach jedno- lub najwyżej kilkustadiowych; jej produktami są m.in.: etylen, propen, benzen, toluen, ksyleny, butadien, styren, fenol, metanol i naftalen; termin lekka synteza organiczna odnosi się do produktów małotonażowych, o złożonej budowie chemicznej, wytwarzanych zazwyczaj w procesach wielostadiowych z produktów ciężkiej syntezy organicznej; jej produktami są głównie barwniki, farmaceutyki, środki ochrony roślin, substancje zapachowe, dodatki do polimerów, paliw i olejów, a także odczynniki chemiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia