Grignarda reakcje
 
Encyklopedia PWN
Grignarda reakcje, syntezy Grignarda,
reakcje syntezy związków org. przebiegające z udziałem halogenków alkilomagnezowych o wzorze ogólnym RMgX (R — alkil, X — atom fluorowca), arylomagnezowych o wzorze ArMgX (Ar — aryl) lub alkiloarylomagnezowych;
halogenki te, zw. związkami Grignarda, otrzymuje się w reakcji halogenków alkilowych i/lub arylowych z metalicznym magnezem w takich rozpuszczalnikach, jak eter dietylowy, tetrahydrofuran; reakcje Grignarda zachodzą z wieloma związkami org., zwłaszcza zawierającymi spolaryzowane wiązania wielokrotne występujące np. w grupach: karbonylowej (aldehydy, ketony), karboksylowej (kwasy, bezwodniki i halogenki kwasowe), nitrylowej, oraz z wieloma związkami nieorg., np. wodą, ditlenkiem węgla. Reakcje Grignarda stanowią ważną laboratoryjną metodę otrzymywania wielu klas związków org.; w ich wyniku powstają z alkoholi lub wody — węglowodory, np.:
CH3MgI + C2H5OH → CH4 + Mg(OC2H5)I,
  z aldehydów — alkohole II-rzędowe, np.:
  z ketonów — alkohole III-rzędowe, np.:
w reakcjach Grignarda z ditlenkiem węgla powstają kwasy org.; stosowanie reakcji Grignarda w przemyśle ogranicza duży koszt związków magnezoorg. — reakcje te stosuje się niekiedy w przem. syntezie substancji zapachowych i środków farm.; reakcja Grignarda są też stosowane do badania budowy cząsteczek związków organicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia