związkami Grignarda

Encyklopedia PWN

Grignarda reakcje, syntezy Grignarda,
reakcje syntezy związków org. przebiegające z udziałem halogenków alkilomagnezowych o wzorze ogólnym RMgX (R — alkil, X — atom fluorowca), arylomagnezowych o wzorze ArMgX (Ar — aryl) lub alkiloarylomagnezowych;
związki org. o cząsteczkach, w których występuje co najmniej jedno bezpośrednie wiązanie C–M, tj. wiązanie między atomami węgla (C) i metalu (M), z wyjątkiem węglików, cyjanków oraz karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
związki metaloorganiczne o wzorze ogólnym R2Mg lub RMgX — związki Grignarda, gdzie R — alkil lub aryl, X — chlor, brom lub jod, których cząsteczki zawierają bezpośrednie wiązanie między atomami węgla i magnezu;
związki metaloorg. o wzorze ogólnym RLi (gdzie R — alkil lub aryl), których cząsteczki zawierają atom litu połączony bezpośrednio z atomem węgla;
Grignard
[grinjạ:r]
(François-Auguste) Victor Wymowa, ur. 6 V 1871, Cherbourg, zm. 13 XII 1935, Lyon,
fr. chemik organik;
Sabatier
[sabatjẹ]
Paul, ur. 5 XI 1854, Carcassonne, zm. 14 VIII 1941, Tuluza,
chemik francuski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia