magnezoorganiczne związki
 
Encyklopedia PWN
magnezoorganiczne związki,
związki metaloorganiczne o wzorze ogólnym R2Mg lub RMgX — związki Grignarda, gdzie R — alkil lub aryl, X — chlor, brom lub jod, których cząsteczki zawierają bezpośrednie wiązanie między atomami węgla i magnezu;
związki typu R2Mg są mało znane; ogromne znaczenie praktyczne mają związki Grignarda (halogenki alkilo- lub arylomagnezowe), stosowane w tzw. reakcjach Grignarda; związki Grignarda są otrzymywane w reakcji halogenków organicznych z wiórkami magnezowymi, przeprowadzanej w bezwodnym eterze (niekiedy tetrahydrofuranie lub eterach alkoholi dihydroksylowych): . Związki Grignarda jest trudno wyodrębnić w stanie czystym; w roztworze istnieją w postaci kompleksów z eterem; są reaktywne, wrażliwe na działanie tlenu i wody. Związki magnezoorganiczne są stosowane w syntezie organicznej i do wytwarzania innych związków metaloorganicznych; stanowią składnik katalizatorów stereospecyficznej polimeryzacji alkenów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia