litoorganiczne związki
 
Encyklopedia PWN
litoorganiczne związki,
związki metaloorg. o wzorze ogólnym RLi (gdzie R — alkil lub aryl), których cząsteczki zawierają atom litu połączony bezpośrednio z atomem węgla;
otrzymywane w wyniku działania metalicznego litu na fluorowcoalkany, fluorowcoareny lub związki rtęcioorg.; z.l. z krótkimi łańcuchami alkilowymi (C1–C6) lub grupami arylowymi to bezb., żółte, pomarańczowe lub czerwone substancje krystal., np. metyolit CH3Li i etylolit C2H5Li; z.l. o długich łańcuchach alkilowych są lepkimi cieczami lub niskotopliwymi bezpostaciowymi ciałami stałymi; z.l. są wrażliwe na działanie wody, związki o mniejszych masach cząsteczkowych pod wpływem powietrza ulegają samorzutnemu zapaleniu; z.l. mają właściwości podobne do właściwości związków Grignarda (magnezoorganiczne związki), od których są bardziej reaktywne. Stosowane w syntezie org. do otrzymywania alkoholi, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych i innych związków org., w reakcjach analogicznych do reakcji Grignarda.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia