glinoorganiczne związki
 
Encyklopedia PWN
glinoorganiczne związki,
związki metaloorg. o wzorach ogólnych RAlX2, R2AlX, R3Al (R — alkil lub aryl, X — atom wodoru, fluorowca lub grupa np. alkoksylowa, aminowa lub tiolowa) i cząsteczkach, w których atom glinu jest bezpośrednio połączony z atomem węgla.
Z.g. są bezb. cieczami lub ciałami stałymi, rozpuszczalnymi w rozpuszczalnikach org.; w obecności wody ulegają gwałtownej hydrolizie, w obecności powietrza — samozapłonowi; są bardzo reaktywne. Najważniejsze są związki trialkiloglinowe, które otrzymuje się na skalę przem. przez bezpośrednią syntezę z metalicznego glinu, alkenów i wodoru (metoda K. Zieglera):
2Al + 3H2 + 6R–CH=CH2 = 2(RCH2CH2)3Al;
trialkilowe i dialkilowe związki glinoorganiczne można też otrzymać w reakcji wodorku litu i glinu z alkenami i bezwodnym chlorkiem glinu, np.:
LiAlH4 + 4C2H4 = LiAl(C2H5)4,
6LiAl(C2H5)4 + 2AlCl3 = 4(C2H5)6Al2 + 6LiCl,
pochodne aromatyczne zaś w wyniku reakcji glinu ze związkami rtęcioorg., np.:
2Al + 3(C6H5)2Hg = 2(C6H5)3Al + 3Hg
Do otrzymywania z.g. stosuje się też inne metody. Związki glinoorganiczne są stosowane w syntezie org. jako katalizatory stereospecyficznej polimeryzacji alkenów (składniki katalizatorów Zieglera i Natty); wodorki alkiloglinowe, np. wodorek diizobutyloglinu [(CH3)2CH2CH2]2AlH, są stosowane do specyficznej redukcji w syntezie org., związki glinoorganiczne są też wykorzystywane w syntezie innych związków metaloorganicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia