Zieglera i Natty katalizatory
 
Encyklopedia PWN
Zieglera i Natty katalizatory,
grupa inicjatorów polimeryzacji koordynacyjnej (polimeryzacja);
są to układy złożone z org. związku metalu 1, 2 lub 3 grupy układu okresowego pierwiastków (np. Li, Be, Mg, Al) oraz ze związku metalu przejściowego (np.: Ti, V, Cr, Mo, Rh, Ru, Co, Ni); typowymi przykładami katalizatorów Zieglera i Natty są układy złożone z AlR3 (lub AlR2X) i TiCl3, gdzie R — alkil (najczęściej etyl, butyl), zaś X — fluorowiec (zwykle chlor); polimery otrzymane w obecności katalizatorów Zieglera i Natty odznaczają się znacznym stopniem uporządkowania, często są stereoregularne, krystal. i różnią się pod względem właściwości fiz. i użytkowych od polimerów o tym samym składzie chem., otrzymanych w obecności innych inicjatorów; katalizatory Zieglera i Natty są szeroko stosowane w przem. procesach wytwarzania polietylenu, polipropylenu, kauczuków dienowych, politlenków i in. Otrzymane niezależnie przez K. Zieglera i G. Nattę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia