alkilowanie
 
Encyklopedia PWN
alkilowanie, alkilacja,
reakcja wprowadzania grupy alkilowej (alkilu) lub alkiloarylowej do cząsteczki związku organicznego;
jeśli alkil zostanie przyłączony do atomu węgla w cząsteczce, produktem jest węglowodór, do atomu tlenu — eter, azotu — amina wyższego rzędu; rozróżnia się metylowanie (wprowadzanie metylu), etylowanie (etylu) itd.; czynnikami alkilującymi są m.in. alkeny, halogenki alkilów; alkilowanie prowadzi się zwykle w obecności katalizatorów; jest ono procesem powszechnie stosowanym w celu otrzymania wysokooktanowych paliw, w syntezie chem. leków, barwników i półproduktów chemicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia