petrochemia
 
Encyklopedia PWN
petrochemia
[gr.],
technologia chem. przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego,
obejmuje wytwarzanie z ropy naftowej i jej frakcji (ropy naftowej przeróbka) oraz z gazu ziemnego surowców chem. w procesach pirolizy, krakingu, reformingu (np. alkenów, jak etylen i propen, dienów, jak butadien, acetylenu, związków aromatycznych) oraz dalszą przeróbkę chem. tych surowców w procesach utleniania, hydrogenizacji, alkilowania, chlorowania, polimeryzacji i in. Dzięki zastosowaniu surowców petrochemicznych oprac. wiele nowych procesów chem. (np. bezpośrednie katalityczne utlenianie etylenu do tlenku etylenu, syntezę akrylonitrylu z propenu), zaczęto wytwarzać wiele cennych półproduktów, syntet. środki piorące oraz uruchomiono wielkoprzem. produkcję ważnych polimerów do produkcji tworzyw sztucznych i włókien syntet. (np. polietylenu, polipropenu, poli(chlorku winylu), poli(tereftalanu etylenu), kauczuków syntet.); w procesach petrochemicznych otrzymuje się paliwa (benzyny silnikowe, oleje napędowe, gaz płynny), oleje smarowe, czysty wodór (zużywany gł. w procesach syntezy amoniaku, uwodornienia i hydrokrakingu) oraz gaz syntezowy. Produkty wytwarzane w procesach petrochemicznych mają — ze względu na wysoką jakość i stosunkowo niską cenę — bardzo ważne znaczenie wśród produktów organicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia