alkany
 
Encyklopedia PWN
alkany, parafiny,
związki organiczne, alifatyczne węglowodory nasycone o wzorze ogólnym CnH2n+2;
stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu — metanu CH4. Alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony (izomery konstytucyjne); pierwsze 4 proste alkany mają nazwy zwyczajowe (metan, etan, propan, butan); systematyczne nazwy pozostałych tworzy się od liczebników greckich lub łacińskich określających liczbę atomów węgla w cząsteczce z dodatkiem końcówki -an (np. C5H12 pentan);
      
alkany mają podobne właściwości; są nierozpuszczalne w wodzie i bierne chemicznie; alkany zawierające w cząsteczce 1–4 atomów węgla są gazami, alkany zawierające 5–16 atomów węgla w łańcuchu prostym — cieczami, pozostałe — ciałami stałymi. Alkany występują w gazie ziemnym, ropie naftowej, wosku ziemnym; tworzą się w wyniku przeróbki węgli; otrzymuje się je głównie w wyniku krakingu frakcji ropy naftowej; są stosowane jako składniki paliw oraz surowce w wielu syntezach organicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia