etan
 
Encyklopedia PWN
etan, H3C–CH3,
związek organiczny, węglowodór nasycony (alkany);
bezbarwny, palny gaz (z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową); temperatura topnienia –183,2°C, temperatura wrzenia –88,6°C; cięższy od powietrza; bierny chemicznie; występuje w ropie naftowej, gazie ziemnym; uzyskiwany z produktów termicznej przeróbki ropy naftowej i węgla kamiennego; w wyniku katalitycznego odwodornienia etan otrzymuje się eten.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia