rafineria ropy naftowej
 
Encyklopedia PWN
rafineria ropy naftowej, pot. rafineria nafty,
zakład przem., w którym ropę naftową przerabia się na handl. produkty naftowe i podstawowe surowce do syntez chem.;
gł. produkty uzyskiwane w r.r.n. to: paliwa gazowe (gaz suchy, gaz płynny), ciekłe paliwa silnikowe (benzyna, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe), oleje smarowe i specjalne (np. oleje turbinowe, elektroizolacyjne, transformatorowe), smary stałe, oleje opałowe, stałe węglowodory naftowe (parafiny, cerezyny, wazeliny), asfalty drogowe i przem., koks naftowy oraz surowce węglowodorowe do syntez chem. (węglowodory olefinowe, aromatyczne i wyższe węglowodory n-parafinowe); w r.r.n. oprócz destylacyjnego rozdziału ropy naftowej na frakcje węglowodorowe o określonych zakresach temperatur wrzenia (ropy naftowej przeróbka), prowadzi się również uszlachetnianie produktów naftowych z wykorzystaniem m.in. takich procesów jak: katalityczny reforming benzyn, hydroodsiarczanie benzyn, naft, olejów napędowych i smarowych, katalityczny kraking wysokowrzących frakcji olejowych, hydrokraking frakcji olejowych oraz pozostałości ropnych, tj. mazutu i gudronu. W zależności od profilu produkcyjnego rafinerie ropy naft. dzieli się na 3 zasadnicze typy: rafinerie paliwowe, w których otrzymuje się przede wszystkim paliwa silnikowe i olej opałowy; rafinerie paliwowo-olejowe, nastawione na produkcję paliw silnikowych, olejów opałowych i olejów smarowych; rafinerie petrochemiczne, produkujące węglowodorowe surowce do syntez chem. (eten, propen, butadien, areny) oraz benzynę wysokooktanową i olej opałowy. W dużych kombinatach prowadzi się także syntezy org. z uzyskanych surowców petrochemicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia